Skriv ut

Maria Månsson:

Både snack och verkstad

Elektronikens expansion och exempellösa segertåg i världen är svindlande. Elektroniken har möjliggjort förbättringar på snart sagt alla sorters produkter inklusive den förpackning som de levereras i. Allt mer intelligenta och kommunicerande prylar påverkar livsmönster och beteenden hos människor på hela jorden. Och vi har bara sett början.
Den globala uppvärmningen är ett exempel på problem där elektronik kommer att ha en stor plats i de lösningar som krävs. Smartare energiproduktion, lägre energiförbrukning, nya transportmedel och fordon, listan är lång för de områden där miljövinster kan göras. Och nya affärsmöjligheter uppstå. Här borde svenska företag ligga bra till för att ta ledningen och utveckla de nya produkter och lösningar som krävs.

Historiskt sett har vårt lilla land varit världsledande på en lång rad högteknologiska områden. Men konkurrensen hårdnar och vi lever i ett allt mer globaliserat samhälle. Sveriges elektronikindustri står inför stora utmaningar. Det finns förbättringspotential i varje led i produkt-framtagningsprocess. Våra politiker måste ge oss ett samhällsklimat som gör det enklare att driva företag och växa. Se till att lagar och direktiv blir rimliga. Koppla forskning och innovationer med industri och marknad. Inom företagen behöver vi gynna teknisk kompetens och kreativitet, förbättra kommunikationen mellan konstruktör och tillverkare, effektivisera produktionen, och återupprätta produktionsteknikerns status. Alla länkar i kedjan är lika viktiga för att resultatet ska bli konkurrenskraftigt. Logistik, komponenter, testverktyg och instrument, allt måste fungera optimalt.

Det kommer att krävas hårt arbete. Och mycket av det som ska göras, måste göras på verkstadsgolvet. Men vi behöver också snacka mer. Vi behöver ha en dialog med våra politiker för att de ska förstå vår värld. Och vi behöver prata med varandra för att kunna slipa och smörja alla de kuggar som krävs för en framgångsrik produktframtagningsprocess. Som nybliven ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik tror jag att föreningen här har en viktig roll. En plattform för alla aktörer i branschen, med ett gemensamt mål, konkurrenskraft.

Välkommen!

Maria Månsson,
Prevas AB, och Ordf i Branschorganisationen Svensk Elektronik
Kategori: KRÖNIKA