Skriv ut

Joachim StrömbergsonJoachim Strömbergson:
"EDA och molnet"


Med hjälp av det så kallade molnet har vi kunnat placera kontoret i fickan. EDA-verktygen borde också kunna få plats.
Molnet, cloud computing eller helt enkelt tjänster på nätet, är det nya ”svarta” inom IT. Med tjänster från exempelvis Fortnox, Basecamp, Group3, Dropbox och Google kan jag lösa företagets ekonomi-, projekt-, dokument- och kommunikationsbehov. Med en bra mobil går det verkligen att ha kontoret på fickan.

Molnet är del av trenden att konsolidera fysiska resurser, maximera utnyttjandegraden av tjänster och omvandla fasta kostnader till rörliga. Några konkreta fördelar är lägre kostnader för uppdatering av programvaror och backuphantering. Att företagets IT-funktioner bor på nätet gör det dessutom lättare att samarbeta och arbeta på distans.

Teknisk utveckling då? Jodå, det finns molntjänster för revisions-, bugg- och krav- och projekthantering. Det finns faktiskt kompletta programutvecklingsmiljöer som molntjänster.

Men var finns EDA-verktygen? EDA borde vara perfekt för molnet. I synnerhet scriptstyrda verktyg med långa körtider – exempelvis fysisk syntes och formell verifiering – som redan idag körs på servrar där ingenjörerna loggar in eller skickar in jobb, borde enkelt gå att flytta till molnet. Att slippa krånglande licensservrar och kunna få en tydlig koppling av verktygskostnader till projekt skulle vara mycket bra. Speciellt för mindre företag utan kontinuerlig verktygsanvändning skulle en molntjänst vara en stor fördel.

Då licenser och användning skulle finnas hos leverantören skulle en molntjänst innebära en klart ökad kontroll av hur deras verktyg används med minskad piratanvändning. Dessutom öppnar molnet för nya sätt att differentiera med pris, prestanda och funktionalitet.

EDA-verktyg som tjänst har prövats tidigare. I början av 2000-talet lanserades flera olika initiativ, dock utan större framgång. Kundernas tveksamhet till att skicka iväg konstruktioner samt kontroll av verktygsversioner är några hinder som angetts. Så varför skulle det fungera nu?

Outsourcing. Idag är företag vana att lägga ut funktioner och köpa in tjänster från en global marknad. Om utveckling av en IP-kärna, ASIC eller produkt läggs ut på tredje part, varför inte köpa in EDA-verktygen som tjänst?

Vilka problem kan finnas? Interaktiva och grafiska applikationer fungerar sämre över nätet. En EDA-tjänst från en leverantör innebär dessutom en risk för inlåsning.

Men det börjar röra på sig. Cadence Hosted Design Solutions och företaget Xuropa som hjälper EDA-företag att erbjuda verktyg som tjänst är två exempel på en ny våg av startups och försök från etablerade drakar.

Ditt nästa EDA-projekt kanske inte kräver en större server, bara en bra Internetkoppling. Gå inte vilse i dimman bara!

Joachim Strömbergson
CTO, InformAsic AB
Kategori: KRÖNIKA