Skriv ut
ImageSverige har under decennier gjort sig känt som ett land som utvecklat och i viss mån producerat många sofistikerade elektronikprodukter inom flera branschområden som telekom, fordon, medicin, militärt och industri. Som bekant uppstår inte en ny elektronikprodukt från en enskild källa utan från en hel kedja av nästan helt oberoende funktioner såsom komponentutveckling och -tillverkning, elektronikkonstruktörer, cad, mönsterkortproduktion, montering och lödning samt test. Över denna känsliga kedja svävar olika svenska och europeiska myndigheters invecklade krav på anpassning till direktiven WEEE, RoHS och EUP.
Varje länk innehåller en mängd olika parametrar som påverkar dess ”hållfasthet”, i elektroniksammanhang uttryckt som dess tillförlitlighet och kvalitet. I tillägg så är kunskapen om vad de omgivande länkarna sysslar med ytterst bristfällig vilket leder till att elektroniken ofta fallerar på ett eller annat sätt. Säg den som inte upplevt den negativa känslan i erfarenheten att en elektronikpryl slutar fungera.

Rapporter når nu oss dagligen om elektronikens tillkortakommande som att Stockholms tunnelbana har 3–4 timmars stopp på grund av ett felaktigt kretskort, att många bilmärken har elektroniken som akilleshäl samt att en ny trend inom elektronikindustrin är stora reparationsenheter där berg av bärbara datorer och andra elektronikprodukter repareras i en allt stridare ström.

Orsaken till den vikande tillförlitligheten och kvaliteten är att det har blivit så många parametrar att hålla ordning på i den sammanlagda elektronikproduktionskedjan att det sker alldeles för många felaktiga beslut av aktörer som inte uppdaterats av konsekvenserna av sina beslut senare i produktionskedjan. Frågan är hur all ny information skall kunna distribueras till alla parter på ett effektivt sätt för att framtida avancerade svenska elektronikprodukter skall kunna produceras utan reparation inom en standardavvikelse av 6 S istället för idag upp till 10 procent fel per batch.

Mässor är den främsta mötesplatsen för att träffas och utbyta information. Den 28–30 januari nästa år, på Elektronik/EP-08, har alla länkar som är delaktiga i produktionen av elektronik ett unikt tillfälle att följa tillverkningen av avancerade kretskort. Där ska ett blandning av RoHS-kompatibla komponenter, caddningar och mönsterkort produceras ”live” för att sedan dissekeras in i minsta detalj. Därpå får nationella och internationella experter chansen att informera och dra slutsatser om vad som var bra och vad som kan göras bättre. Allt för att tillförlitligheten och kvaliteten på svenska elektronikprodukter skall stå sig i den internationella konkurrensen. Ta därför chansen att värna om kvaliteten på dina elektronikprodukter och planera redan nu ett besök på mässan.